Makati Education Portal

Pansamantalang isasara ang portal sa pagkuha ng students' graduation cash incentive.

Kung kayo ay may katanungan, tumawag lamang sa

  • Education Department Direct Line - 8895-67-47
  • Trunk Lines - 8870-1000
  • local Nos. 1289, 1283 and 1281

mula Lunes - Huwebes 8:00 - 5:00